Locatie en kosten

Instroom van beginners en gevorderden is het hele jaar mogelijk. In de schoolvakanties wordt geen les gegeven.

Informatie en aanmelding

Bel of mail voor informatie of aanmelding naar telefoonnummer 06 55513079, of stuur een e-mail naar gerjannievandeweg@gmail.com.

Locaties

Vorden: Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Zutphen: Yogacentrum BARA N53, Nieuwstad
Zutphen: Yogapraktijk, Stokebrand

Lestijden

Vorden:
Ma. 09:30 – 10:30 uur
Di. 19:00 – 20:15 uur
Di. 20:30 – 21:45 uur

Zutphen:
Do. 19.00 – 20.00 uur, Stokebrand
Do. 20:45 – 22:00 uur BARA N53 Nieuwstad
m.i.v. 1 maart 2019: Do. 19.00 – 20.15 uur BARA N53, Nieuwstad
Op afspraak: individuele les

Tarieven

Kennismakingsles: € 10,00
Losse les: € 12,00
Maandbedrag Vorden: € 35,00
Maandbedrag Zutphen, BARA N53 Nieuwstad: € 40,00
10-lessen kaart (binnen 4 maand gebruiken: € 120,00