Boeken

Boeken inspiratie

 

 

 

Dialogisch leven, en

De weg van de mens, Martin Buber

Martin Buber raakte mij lang geleden, door zijn visie en pleidooi voor waarachtig contact tussen mensen, dat wordt verwerkelijkt door een actieve toewending tot de wereld en de ander. De dialoog overstijgt elke ideologie, elk systeem. Hij komt voort, gebeurt in het moment, de onmiddellijkheid. Opnieuw verdiep ik mij hierin, en zie hoe het zich verdiept, in mijn yogapraktijk en in mijn contacten.

Het Tibetaanse boek van leven en sterven, Sogyal Rinpoche

Ik heb dit boek en de oefeningen opnieuw ter hand genomen. Als ijkpunt, waar sta ik nu, ten opzichte van bijv. 20 jaar terug. Vanuit eigen beleven wil ik dit graag delen in mijn lessen, de oefeningen zijn prachtig.

Boeken inspiratie